fbpx

24 שעות: 0778044177

התקנות מיוחדות בחו"ל של מערכות ספא (ג'קוזי) מחברת HotSpring

רעיון לשיקוע הג'קוזי (מערכת ספא) בדק בחצר הבית למראה מושלם

רעיון להתקנת ג'קוזי (מערכת ספא) בתוך מבנה חיצוני בחצר הבית

רעיון לשיקוע מערכת הספא בתוך חדר עם חלון המשקיף לחצר

רעיון לשיקוע מערכת ספא (ג'קוזי) ליד ובשילוב עם בריכת שחייה

דרכי הובלת מערכות ספא

כך אנו משנעים את מערכות הג'קוזי בתוך החצרות שלכם בהעדר גישה של מנוף, זו הדרך לחיסכון בעלויות הלקוח, כשג׳קוזי הוטספרינג נכנס לגינה.

הנפה גבוהה במיוחד של מערכת ספא (ג'קוזי) מחברת הוטספרינג ע"י מנוף בניה נייח, ג'קוזי הוטספרינג מגיע אליכם הביתה בכל מקום שנמצא.

דרך נוספת של הוטספרינג לשנע את מערכות הג'קוזי שלנו לתוך החצרות והבתים של לקוחותינו המאושרים, באמצעות פטנט של עגלה נייחת קלוה ונוחה לשימוש

סרטון על הובלת ג'קוזי הוטספרינג לבית הלקוח
משלב ההובלה ועד להפעלתו

הכנות להתקנת ג'קוזי

אספקת חשמל לספא

מפסק חצי אוטומט 20 אמפר בלוח הראשי – משיכת כבל מהלוח הראשי חד פאזי 3X2.5 או תלת פאזי 5X2.5 עם 16 אמפר בלוח הראשי. לאחר מכן יש להכין מפסק מוגן מים במרחק ויזואלי מהג'קוזי (ספא) וממנו להוציא כבל מוגן מים חד פאזי 2.5X3 או תלת פאזי 5X2.5 עד לאזור המנועים (הממוקמים בלוח הבקרה) ועוד 2 מטר עודף. כל האמור לעיל יעשה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד, לפי תקנות חברת החשמל.

בסיס הספא

התקנה בשטח חוץ
על מערכת הספא להיות מונחת על משטח חזק ומפולס, הבסיס יהיה בגודל התואם לדגם הספא הנרכש. לוח הפקוד נמצא במידה הרחבה של הספא פרט לדגם סוברין.

התקנה שקועה
על מערכת הספא להיות מונחת על משטח חזק ומפולס. דפנות הבטון יהיו בעובי של 15 ס"מ ומרוחקים מדפנות הג'קוזי (ספא) כ-20 ס"מ מכל צד לפי גודל הדגם. יש להכין מפתח בקידמת הג'קוזי (לוח בקרה) לגישת טכנאי לפי סוג הדגם. לוח הפקוד נמצא במידה הרחבה של הספא פרט לדגם סוברין. עומק הבור יקבע לפי סוג הדגם.

מומלץ להשקיע את הג'קוזי (ספא) עד ללוח הפיקוד החיצוני לנוחות כניסה לג'קוזי (ספא)

רעיונות לשיקוע מערכות ספא

דוגמא להכנה להכנסת הג'קוזי (ספא) לקרקע מבטון

דוגמא להכנה להכנסת הג'קוזי (בריכת ספא) לקרקע תשתית מעץ.

דוגמא להכנה להכנסת הג'קוזי (בריכת ספא) לקרקע תשתית מעץ

הכנת משטח בטון להתקנת ג'קוזי הוטספרינג

הכנות להתקנת הוטספרינג WEB

דוגמא להכנת משטח עץ שקוע, לפני התקנת הג'קוזי (מערכת ספא) בגינה

פרמטרים חשובים לשיקוע ג'קוזי בדק, עובי קיר מינמום, מרחק הספא מהקיר, פתח שירות ונקודת ניקוז לביוב

הכנת בור לג׳קוזי / מערכות ספא הוטספרינג

הכנת בור לג׳קוזי הוטספרינג עם מסגרת ברזל בתחתית, הרחקה מהקרקעית ופילוס

שיקוע מערכות ספא הוטספרינג בספרד

שיקוע בחצר של הוטספרינג בספרד

שיקוע של הוטספרינג עם דק, בספרד

התקנה על הגג

בהתקנה על גג יש לבדוק כמה יכול הגג לשאת לפי ק"ג למ"ר ולהתאים זאת לדגם זה או אחר
ניתן להקטין את שטח העומס ע"י משטח (עץ) הגדול משטח הספא. חובה להשתמש בקונסטרוקטור שיאשר את משקל בריכת הספא על הגג. על מערכת הספא להיות מונחת על משטח מרוצף בגג, יש לבדוק את מיקום לוח הפקוד של הספא המשתנה בכל דגם של הספא.

יש לוודא שהמשטח מפולס ושיוכל לשאת את משקל מערכת הספא המלאה במים. באם יש שיפועים של 1 ס"מ ויותר מומלץ לייצב ולפלס את הספא עם תמיכות נקודתיות. [שימס]. ניתן לעשות זאת מתחת לקורות התומכות שבתחתית הספא ב-15- נקודות.

Page_173_1